Blender "online" tečaj

Za dostop do vsebin potrebujete geslo.

Prijava »


3D modeliranje

Blender omogoča 3D modeliranje, kjer lahko na več načinov obdelujemo modele. Lahko uporabimo kipiranje ali vgrajene matematične in logične funkcije. Imamo tudi možnost programerskega pristop, kjer v programskem jeziku Python dinamično kreiramo modele.

Blender Gallery »

Animacije

Animiranje v Blenderju omogoča animiranje vsakega atributa modela. Od vsake točke, ki sestavlja mrežo modela, do materiala, kateri je pripet na model. Animiramo lahko koordinate modela, rotacije modela, skaliranje modela, luči, kamere, barve in teksture modela.

Blender Youtube »

Teksture in materiali

S teksturami, ki so lahko fotografije ali pa lastne slike, prekrivamo modele. Pri teksturah imamo tudi možnost definiranja višine, normale, premika in tako simulirati lastnosti željenega materiala. Najboljše teksture in materiale enostavno pripravimo z ti. "nodes".

Blender Cloud »

7494 obiskov do sedaj.