O tečaju

Blender "online" tečaj je projekt Računalniškega društva Nova Gorica in je namenjen vsem osnovnošolcem (3. triada, izjemoma 2. triada) in srednješolcem, ter drugim (učitelji, starši, ipd.).


Posvetili se bomo delovnem okolju (Workspace) v Blenderju, najpomembnejšim bližnicam, osnovam in praktičnim nasvetom, kako po najkrajši in hkrati najlažji poti priti do željenih modelov in materialov.


Posvetili se bomo tematikam: delovno okolje, modeliranje, kipiranje, materiali in teksture ter animacije.